Ongewenst gedrag

De Vertrouwenspersoon is er voor de medewerker die te maken krijgt met ongewenst gedrag. Daarbij onderscheiden we de volgende soorten van ongewenst gedrag:

  • Intimidatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie

De Vertrouwenspersoon luisterd naar de melder, geeft ondersteuning en helpt de melder. Dat kan zijn door advies te geven over de stappen die de melder wil nemen, door samen een gesprek met de dader aan te gaan of door ondersteuning bij aangifte (in geval van strafbare zaken).

Home Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag