Communicatie

Herken je dat? Je zegt dingen, je denkt dat je duidelijk bent en toch lijkt het alsof de ander je totaal niet hoort. Je voelt je niet gezien en niet gehoord. Hoe kan dit, wat doe je verkeerd?

Bij een goede communicatie gaat het er vooral om of je boodschap duidelijk is voor de ontvanger. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat jijzelf niet helder genoeg communiceert. Ieder mens heeft blinde vlekken, zo ook in zijn eigen communicatie. Zowel de verbale- als de non-verbale communicatie spelen daarbij een belangrijk rol. Door inzichtelijk te maken hoe jij communiceert, of waar je tegenaan loopt bij een ander, kunnen we kijken hoe we daar verbetering in aan kunnen brengen.

Home Coaching Soorten coaching Communicatie