Zakelijke mediation

Snelheid en het belang van de relatie

Zakelijke mediationEen van de belangrijke voordelen van zakelijke mediation is de snelheid van het mediationproces. Een zakelijke mediation heeft vaak maar enkele sessies nodig om tot een oplossing te komen en meestal lukt dit binnen een tijdsbestek van 2 maanden, soms zelfs nog sneller. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure die maanden in beslag kan nemen en waarbij de uitkomst onzeker is. En ook al `win` je een rechtszaak, hoe moet het dan verder met de relatie met de andere partij als je nog aan elkaar verbonden bent. Het bereiken van een oplossing met de andere partij leidt vaak tot herstel of verbetering van de relatie. Iets dat bij een rechtsgang maar zeer de vraag is. Kortom: als u een oplossing voor uw zakelijk geschil wilt is zakelijke mediation een aantrekkelijke optie.

Onze aanpak werkt

Bij zakelijke mediation starten we meestal met een persoonlijk intakegesprek met iedere partij. Daarna neemt de mediator de regie over het proces. Hij zal het gesprek in goede banen leiden en emoties van partijen adresseren. Hij zet gezamenlijke bijeenkomsten in, caucussen waar nodig (een gesprek met één partij) en schakelt desgewenst deskundigen in. Zo werken wij regelmatig met advocaten, accountants en andere adviseurs samen. Tijdens de mediation laat de mediator ruimte voor beide partijen om ook hun eigen advocaten en adviseurs te betrekken in de mediation. Wordt er te weinig voortgang geboekt dan kan de mediator met een `mediator proposal` partijen vooruit helpen.

In drie van de vier gevallen leidt zakelijke mediation tot een oplossing. 

Wanneer zakelijke mediation

  • samenwerkingsgeschillen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers
  • samenwerkingsgeschillen in joint ventures
  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillen tussen bestuur en toezichthouders
  • geschillen tussen verhuurder en huurder
  • onderhandelingen bij overnames, management buy in/out, etc.
  • bedrijfswaardering
  • ontbinding van samenwerking

Neem contact met ons op 

Home Mediation Zakelijke mediation