Welkom op bij de vertrouwenspersonen van het Geldersch Landschap & Kasteelen

Als je op deze pagina terecht gekomen bent dan ben je als het goed is werkzaam bij het Geldersch Landschap & Kasteelen. 

Geen GLK medewerker? Bezoek dan onze homepage voor meer informatie!

HR5 - people-first company voor personeelsvraagstukken uit Uden

Waarvoor kun je contact opnemen met ons?

Je kunt met ons contact opnemen als er sprake is van ongewenst gedrag of je wanneer je een misstand of een integriteitsschending vermoedt.

Er is sprake van ongewenst gedrag als je last hebt van intimidatie, pestgedrag, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Er is sprake van een misstand of integriteitsschending wanneer je op de hoogte bent van een (vermoeden) van het overtreden van regels en wetten (dat kunnen gedragsregels zijn maar ook wetten).

Wat kunnen wij voor je doen?

Allereerst luisteren we naar je. Dat doen we in vertrouwen, dus dat delen we niet met je leidinggevende, werkgever of collega's. Daarna kijken we samen met jou naar oplossingsmogelijkheden. Daarbij gaat het om jou, niet om wat wij vinden dat goed is voor je. Aan de hand van wat jij wilt bepalen we samen hoe we verder handelen. Dat kan bestaan uit samen een gesprek voeren met de dader of ondersteuning wanneer je aangifte wilt doen van een strafbaar feit. Ook komt het voor dat iemand alleen maar zijn verhaal kwijt wil. Dat mag ook. Jij bepaald.

Neem contact met ons op

Jij bepaald zelf met wie je contact wil opnemen. 

Home Vertrouwenspersoon Meldpunt Geldersch Landschap & Kasteelen