Arbeidsmediation

ArbeidsmediationArbeidsmediation is een veel voorkomende vorm van mediation. Het bijzondere aan arbeidsmediation is dat, anders dan bij bijvoorbeeld mediation tussen buren, je te maken hebt met regels en wetten, zoals de Arbowet, de Wet verbetering Poortwachter en soms is er ook sprake van een cao.

Een van de pijlers onder mediation is dat partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan mediation. In arbeidsmediation, met name als de mediation wordt gestart op advies van de bedrijfsarts, staat dat soms op gespannen voet met de re-integratie verplichtingen die voortkomen uit de Wet verbetering Poortwachter en voor zowel werknemer als werkgever gelden. Partijen kunnen zich dan gewongen voelen om deel te nemen.

Het is daarom zinvol om een gespecialisseerd arbeidsmediator in de arm te nemen. Iemand die weet waarover hij of zij praat. Arno Lugthart heeft een jarenlange achtergrond in HR, heeft ervaring als werknemer én als werkgever en heeft zich gespecialiseerd in arbeidsmediation. 

Hoe start je een arbeidsmediation?

Veel arbeidsmediations worden gestart op advies van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat er een conflict er voor heeft gezorgd dat de medewerker ziek wordt. Ook kunnen werknemer of werkgever zelf het initiatief nemen om arbeidsmediation op te starten.

Doel van arbeidsmediation

Ongeveer de helft van de arbeidsmediations leidt tot herstel van de relatie en daarmee tot werkhervatting. De overige arbeidsmediations leiden tot een einde dienstverband, de zogenaamde exit-mediation. In geval van exit-mediation zal de mediator wat meer sturend zijn dan in geval van re-integratie. Bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst moeten immers zaken aan bod komen die van belang zijn voor beide partijen. Dit wordt vervolgend vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarin komt een eventuele transitievergoeding ook aan de orde.

Bij arbeidsmediation bereiken partijen in ongeveer 90% van de gevallen overeenstemming met elkaar.

Groepsmediation

Soms is er gedoe in een team of tussen verschillende afdelingen. Dan wordt samenwerken ineens ingewikkeld. En bovendien kan dat meer collega's raken dan alleen de betrokkenen. Als de productie afdelingen niet goed samenwerken kan dit bijvoorbeeld vervelende gevolgen hebben voor de collega's van sales of van logistiek. In dit soort gevallen is het zinvol om groepsmediation in te zetten.

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsmediation:   

  • gebrek aan waardering (in welke vorm dan ook)
  • gebrek aan balans tussen werk in privé
  • onduidelijke taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden of fricties daartussen
  • miscommunicatie
  • botsende ego’s
  • onduidelijke organisatiestructuur
  • arbeidsvoorwaarden, zowel primaire als secundaire

Neem contact met ons op

Wat maakt arbeidsmediation anders dan 'normale' mediation?

Arbeidsmediation is anders doordat er sprake is van specifieke wetgeving zoals de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. In sommige gevallen is daarnaast sprake van een CAO. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst bij tenminste een van de deelnemers. Ook kan er een machtspositie zijn indien een van de partijen de werkgever of leidinggevende is en last-but-not-least er kan sprake zijn van (werkgerelateerd) ziekteverzuim. Dat vraagt om up-to-date kennis van de mediator op het gebied van arbeidsrecht en de ontwikkelingen daarin.

Wat als de bedrijfsarts ons de inzet van mediation adviseert?

Wanneer de bedrijfsarts mediation adviseert is het voor zowel werkgever als werknemer sterk aan te raden dat advies op te volgen. Dat komt omdat de Wet verbetering Poortwachter hen beide verplicht om alles te doen om de re-integratie te bevorderen. Indien één van beiden dit weigert kan dit in een eventuele gerechtelijke procedure in zijn/haar nadeel werken.

Ben ik wel in staat om aan de mediation deel te nemen zolang ik ziek ben?

Als de bedrijfsarts je niet in staat acht om in gesprek te gaan dan schrijft zij/hij meestal een afkoelperiode voor, vaak gaat het dan over een periode van twee of drie weken. Ook kan de bedrijfsarts vaststellen dat je niet in staat bent om het mediationgesprek te voeren. In die gevallen is overleg tussen beide partijen en de mediator het meest voor de hand liggend. Bedenk je overigens dat het conflict soms ook het herstel in de weg staat. Twijfel je hierover? Bespreek dat met je bedrijfsarts. De bedrijfsarts is de aangewezen persoon om hier iets over te zeggen!

Home Mediation Arbeidsmediation