Mediation en toevoeging

In arbeidsmediations komt het vaak voor dat de kosten van mediation worden vergoed door de werkgever. In sommige gevallen echter dragen beide partijen bij aan de kosten voor mediation. Particulieren (natuurlijke personen) kunnen, onder voorwaarden, recht hebben op een bijdrage van de overheid aan de kosten van mediation. We noemen dit 'gesubsidieerde medation' of ook wel een 'toevoeging'.

Wanneer komt u in aanmerking voor een toevoeging? U bent dus een natuurlijke persoon en mediation kan een geschikte oplossing zijn voor uw zaak. Is dat het geval dan zijn er een aantal voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

  • de hoogte van uw inkomen
  • uw vermogen
  • het resultaat van de mediation (in geld uitgedrukt).

Voldoet u aan alle criteria? Uw mediator vraagt dan voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand en brengt aan u alleen een eigen bijdrage in rekening. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de voorwaarden vinden. Let op! De criteria worden jaarlijks aangepast.

Denkt u in aanmerking te komen voor een toevoeging? Vraag uw mediator gerust hoe het zit. Lugthart Mediation, Coaching en Advies is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor u een toevoeging aanvragen.

Logo RVR

Home Mediation Mediation en toevoeging