Vertrouwenspersoon

In de Arbowet is opgenomen dat alle medewerkers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. In de Arbowet staat namelijk dat werkgevers verantwoordelijk zijn om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Het aanstellen van een interne- of externe Vertrouwenspersoon is een goede stap. Wij kunnen u helpen met de inzet van een Externe Vertrouwenspersoon.Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • hij/zijn vangt een melder op bij een klacht en begeleid de melder in de stappen daarna
  • geeft voorlichting binnen de organisatie
  • adviseert de directie / het management

Verplicht?

Het voeren van beleid ter voorkoming van PSA klachten is voor iedere werkgever in Nederland verplicht. Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag en integriteit is verplicht voor organisaties met 50 medewerkers of meer.

Indien u een extern vertrouwenspersoon wilt aanstellen en daarover met ons van gedachten wilt wisselen neem dan contact op met ons via deze site, via een e-mail of door te rechtstreeks te bellen met 026 - 22 00 210.

Home Vertrouwenspersoon