Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Als je op vaststellingsovereenkomst of VSO 'googled' kom je vooral tegen dat een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst is waarin werkgever en werknemer een einde van de arbeidsovereenkomst met elkaar overeenkomen. Maar dit is niet altijd het geval.

Een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat (in het kort) dat in een vaststellingsovereenkomst partijen afspraken maken over een geschil of onzekerheid over iets dat rechtens geldt. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook gebruikt in geval van echtscheiding (als echtscheidingsconvenant) of bij zakelijke geschillen (aandeelhoudersovereenkomst).

Er is behoorlijk veel vrijheid bij het maken van afspraken in een vaststellingsovereenkomst, ook over zaken die bijvoorbeeld afwijken van wat in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Dat maakt dat een vaststellingsovereenkomst vaak gebruikt wordt bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst bij einde arbeidsovereenkomst

Terug naar de eerste alinea; de vaststellingsovereenkomst wordt natuurlijk wel vaak gebruikt om afspraken vast te leggen die werkgever en werknemer maken bij het beëindigen van een dienstverband.

Zaken die vaak voorkomen in geval van beeindiging van de arbeidsovereenkomst:

 • de manier waarop partijen uit elkaar gaan
 • recht op uitkering
 • einddatum
 • transitievergoeding of beeindigingsvergoeding
 • eindafrekening (opgebouwd verlof)
 • eventueel vrijstelling werkzaamheden
 • concurrentie- en/of relatiebeding
 • geheimhoudingsbeding
 • bedrijfseigendommen (leaseauto, laptop, bedrijfstelefoon, pasjes, bedrijfskleding, etc.)
 • getuigschrift en referenties
 • bedenktijd
 • communicatie over het einde van de arbeidsovereenkomst aan collega's en relaties

Daarnaast kunnen partijen in feite over alles waarover zij dat willen nog meer afspraken maken.

Ik ben ziek, kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Als je ziek bent kun je niet zomaar een vaststellingsovereenkomst tekenen, althans niet wanneer je aanspraak wilt maken op een WW-uitkering. Of je recht hebt op een WW-uitkering check je hier.

Zodra de bedrijfsarts zicht op herstel heeft kunnen werkgever en werknemer samen afspraken maken over een einde van de arbeidsovereenkomst. Van belang daarbij is dat de werknemer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt ten tijde van de einddatum. 

Het is altijd verstandig voor zowel werkgever als werknemer om voor het tekenen van een vaststellingsovereenkomst een deskundige te raadplegen, bijvoorbeeld een advocaat.

 

Is een vaststellingsovereenkomst verplicht bij mediation?

Nee, het is niet verplicht om de afspraken die zijn gemaakt in een VSO vast te leggen.

In gevallen waar sprake is van werkhervatting is dit niet altijd het geval, in die zaken worden afspraken ook wel vastgelegd in een werkdocument of een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer partijen uit elkaar gaan wordt dit bijna altijd wél in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. 

Home Mediation Arbeidsmediation Vaststellingsovereenkomst (VSO)