Integriteit

De basis van integriteitsschendingen liggen in de Wet Huis van Klokkenluiders uit 2016. Iedere organisatie met meer dan 50 medewerkers is verplicht om een meldregeling te hebben. Dit is gebaseerd op de regels die in het bedrijf gelden. Er hoort daarom bij de meldregelin ook een gedragscode. Hierin staan de regels waar medewerkers zich aan dienen te houden (naast de 'normale' wetten natuurlijk). 

Bij integriteitsmeldingen is er sprake van het overtreden van regels. Dat kan zijn van gedragsregels maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld sprake is van wetsovertredingen, zoals fraude of een gevaarlijke situatie of misstand. Kenmerk van een integriteitsmelding is dat er een onderzoek volgt. Naast de gedragscode en de meldregeling hoort er dan ook een onderzoeksprotocol te zijn.

Een melder kan de Vertrouwenspersoon integriteit vragen om advies en bijstand.

In principe is een intgriteitsmelding, of melding van een misstand, niet vertrouwelijk. Er moet namelijk onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek gaat uit van feiten. Dat kan zijn uit een boekenonderzoek, het horen van getuigen, het opvragen van e-mails, etc. 

Home Vertrouwenspersoon Integriteit