026 - 22 00 210

Mediation en toevoeging

U heeft een arbeidsgeschil of u wilt scheiden en u wil dit graag oplossen door middel van mediation? Niet iedereen kan dat betalen. Daarom is de overheid bereidt om, onder bepaalde voorwaarden, mee te betalen aan de kosten voor mediation. Dit heet 'gesubsidieerde rechtsbijstand' of 'toevoeging'.

Wanneer komt u in aanmerking voor een toevoeging? Allereerst moet mediation een geschikte oplossing zijn voor uw zaak. Is dat het geval dan zijn er een aantal voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

  • de hoogte van uw inkomen
  • uw vermogen
  • het resultaat van de mediation (in geld uitgedrukt).

Voldoet u aan alle criteria? Uw mediator vraagt dan voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand en brengt aan u alleen een eigen bijdrage in rekening. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de exacte bedragen en meer informatie vinden. Let op! De criteria worden jaarlijks aangepast.

Denkt u in aanmerking te komen voor een toevoeging? Vraag uw mediator gerust hoe het zit. Lugthart Mediation, Coaching en Advies is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor u een toevoeging aanvragen.

 

Home > Mediation > Mediation en toevoeging