026 - 22 00 210

Professionele begeleiding bij scheiden

De dag dat u besluit dat u wilt scheiden van uw partner, of de dag dat uw partner u vertelt te willen scheiden, is een bijzonder emotionele dag. Op dat moment staat het hele leven op zijn kop. Allerlei vragen komen op. Hoe vertellen we het aan de kinderen? Waar en bij wie gaan ze wonen? Wat doen we met het huis? En ons bedrijf dan? Veel verwarrende vragen. Wat u dan nodig hebt is iemand die helpt om zaken die geregeld moeten worden op rijtje te zetten. Structuur aanbrengt in de chaos die het leven zomaar ineens kan zijn. De mediator begeleidt de scheiding.

Het besluit om te gaan scheiden

Meestal neemt één van de partners het initiatief om te gaan scheiden en vertelt hij of zij de andere partner de relatie te willen beëindigen. We noemen dat de scheidingsmelding. Dat is een heftige boodschap. Voor de partner die de boodschap ontvangt, maar ook voor de partner die de boodschap moet overbrengen. In het eerste gesprek met uw mediator zal het vooral hier over gaan, en hoe het zo ver is gekomen. Pas als beide partners hun verhaal hebben gedaan kan worden verder gegaan.

De kinderen

Als er kinderen in het spel zijn komt, vroeg of laat, het moment dat u het aan de kinderen moet vertellen. Ook dit is een bijzonder emotioneel moment. Uw mediator kan u voorzien van tips voor dit gesprek. Het is dan ook aan te raden eerst met uw mediator in gesprek te gaan voordat u de kinderen informeert. Nadat u uw kinderen heeft geïnformeerd over uw scheiding kan de mediator ook een gesprek voeren met uw kinderen. Hij zal ze vragen of zij iets te zeggen hebben voordat de mediator met u over het ouderschapsplan gaat praten. Een kindgesprek is overigens niet verplicht, u als ouders moeten hiervoor toestemming geven. De rechter die in een later stadium het scheidingsverzoek behandelt, zal kinderen vanaf 12 jaar ook altijd uitnodigen voor een gesprek met hem of haar.

Ouderschapsplan

Uw belangrijkste bezit, uw kinderen. Zij staan centraal in het ouderschapsplan. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en uw kinderen minderjarig zijn. Het ouderschapsplan bevat een aantal verplichte onderdelen. De verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen, hoe u als ouders met elkaar communiceert over de kinderen en hoe u de kosten voor de zorg en opvoeding voor uw kinderen verdeelt (de kinderalimentatie). Ook andere afspraken die ouders over de kinderen willen maken, komen in het ouderschapsplan. Denk daarbij aan lastige thema’s als schoolkeuze of bijvoorbeeld over tattoos of een scooter.

Alimentatie

De zorgplicht die u voor uw kinderen heeft, geldt in sommige gevallen ook voor u als aankomende ex-partners. Er wordt door uw mediator gekeken naar de onderhoudsplicht voor ex-gehuwden en naar de behoefte aan partneralimentatie.

Echtscheidingsconvenant

Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u vermogen en (soms) schulden opgebouwd. U heeft dit gedaan in gemeenschap van goederen of u heeft daar andere afspraken over gemaakt, in de vorm van huwelijkse voorwaarden. Uw mediator zoekt samen met u uit hoe dat allemaal zit. Daarna komen verdeling, verrekening en eventuele vergoedingen ter sprake. De afspraken die u hierover met uw partner maakt, worden allemaal opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Denk hierbij aan uw huis, uw pensioen, eventuele erfenissen of wellicht heeft u een bedrijf. Een vermogensopstelling en de alimentatieberekeningen maken ook deel uit van het echtscheidingsconvenant.

Ondertekenen en indienen van het verzoek

Nadat u alle afspraken hebt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, tekenen uw partner en u de overeenkomsten. De mediator zorgt ervoor dat het verzoek door een advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. De advocaat zal u en uw partner nog kort willen spreken. Meestal gebeurt dit tijdens een telefoongesprek. Uw mediator zal de mediation nu formeel sluiten, maar is natuurlijk wel beschikbaar voor nazorg. Na ontvangst van de beschikking door de rechter zal de advocaat u informeren en draagt hij zorg voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Uw scheiding is dan afgerond. Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw scheiding.

Home > Mediation > Familie- / echtscheidingsmediation