026 - 22 00 210
Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een veel voorkomende vorm van mediation. Het bijzondere aan arbeidsmediation is dat, anders dan bij bijvoorbeeld mediation tussen buren, je te maken hebt met regels en wetten, zoals de Wet verbetering Poortwachter en bijvoorbeeld een cao.

Een van de pijlers onder mediation is dat partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan mediation. In arbeidsmediation, met name als de mediation wordt gestart op advies van de bedrijfsarts, staat dat soms op gespannen voet met de re-integratie verplichtingen die voortkomen uit de Wet verbetering Poortwachter en voor zowel werknemer als werkgever gelden. Partijen kunnen zich dan gewongen voelen om deel te nemen.

Het is daarom zinvol om een gespecialisseerd arbeidsmediator in de arm te nemen. Iemand die weet waarover hij of zij praat. Arno Lugthart heeft een jarenlange achtergrond in HR, heeft ervaring als werknemer én als werkgever en heeft zich gespecialiseerd in arbeidsmediation. 

Hoe start je een arbeidsmediation

 Veel arbeidsmediations worden gestart op advies van een bedrijfsarts. Wanneer arbeidsongeschiktheid voortkomt uit bijvoorbeeld een van onderstaande zaken zal de bedrijfsarts mediation adviseren. Ook kunnen werknemer of werkgever zelf het initiatief nemen om arbeidsmediation op te starten.

Doel van arbeidsmediation

Ongeveer de helft van de arbeidsmediations leidt tot herstel van de relatie en daarmee tot werkhervatting. De overige arbeidsmediations leiden tot een einde dienstverband, de zogenaamde exit-mediation. In geval van exit-mediation zal de mediator wat meer sturend zijn dan in geval van re-integratie. Bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst moeten immers zaken aan bod komen die van belang zijn voor beide partijen. De mediator zorgt er voor dat partijen die niet vergeten.

Bij arbeidsmediation bereiken partijen in ongeveer 80 tot 90% van de gevallen overeenstemming met elkaar.

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsmediation:   
  • gebrek aan waardering (in welke vorm dan ook)
  • gebrek aan balans tussen werk in privé
  • onduidelijke taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden of fricties daartussen
  • miscommunicatie
  • botsende ego’s
  • onduidelijke organisatiestructuur
  • arbeidsvoorwaarden, zowel primaire als secundaire

Neem contact met ons op

Home > Mediation > Arbeidsmediation