026 - 22 00 210

Mediation betekent een einde maken aan een conflict

MediationgesprekBent u vastgelopen in een conflict? Zit u gevangen in een slepende ruzie? Bent u bang dat de rechtszaak waar u middenin zit nog maanden of misschien wel langer gaat duren? Wilt u zoeken naar een oplossing maar lukt dat niet alleen? Met mediation is het mogelijk om zaken op te lossen. De mediator zorgt ervoor dat u kunt vertellen wat u dwars zit, dat u weer naar elkaar luistert en samen tot een oplossing komt.

Mediation is effectief en voordelig

Bovendien is mediation een effectievere en voordeligere optie dan de gang naar de rechtbank. Mediation zorgt ook voor blijvende oplossingen en dat is prettig als u de tegenpartij blijft tegenkomen. De mediator faciliteert het gesprek tussen de partijen die zijn vastgelopen met als doel er samen uit te komen. Of het nu gaat om begeleiding bij uw echtscheiding, een arbeidsconflict, een zakelijk conflict met een klant of binnen uw familiebedrijf of een conflict met de overheid; wij helpen u er samen uit te komen.

Een doorbraak na 6 uur?

Mediation kan de doorbraak betekenen, het eindelijk ontrafelen en afsluiten van een conflict. Een mediationtraject duurt meestal maar 6 tot 10 uur. Het kan zijn dat u doorverwezen bent door de rechter, uw huisarts of iemand in uw naaste omgeving, maar u kunt zelf ook het initiatief nemen om een mediationtraject op te starten. Het is wel van belang dat alle partijen bereid zijn om aan tafel te komen. Neem gerust contact met ons op om te kijken hoe u de ander kunt overtuigen van het belang van mediation.

Soorten mediation:
  • Arbeidsmediation (conflicten tussen werkgevers en werknemers, collega’s en/of leidinggevenden)
  • Zakelijke mediation (aandeelhouderskwesties, conflicten tussen toezichthouder en bestuur)
  • Familiemediation (echtscheiding, nalatenschapskwesties, familiebedrijven)

Neem contact met ons op

Home > Mediation