026 - 22 00 210

Vertrouwenspersoon

In bijna alle organisaties werken mensen of werken mensen samen met anderen. Met collega's van andere afdelingen, met leidinggevenden, met klanten of leveranciers, etc. En waar mensen samenwerken ontstaan soms problemen tussen hen. In sommige gevallen zelfs zo dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Enkele voorbeelden hiervan zijn pesten, (ongewenste) intimiteiten, discriminatie, werkdruk en agressie / geweld.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en vanuit die verantwoordelijkheid hebben zij de taak om een klachtenprocedure op te stellen voor klachten op dit gebied. De volgende stap is dan het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

 Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • vangt de melder op bij een klacht en begeleid de melder in de stappen daarna
  • geeft voorlichting binnen de organisatie
  • adviseert de directie / het management

Intern / extern vertouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan zowel een interne medewerker zijn als een externe medewerker. Het voordeel van een interne vertrouwenspersoon is dat hij/zij de organisatie, de cultuur en de medewerkers goed kent. Nadeel van een interne vertrouwenspersoon is dat hij/zij wellicht samenwerkt met de vermeende 'dader' of zelfs in een hiërarchische relatie tot hem/haar staat. Hierdoor kan soms een lastige situatie ontstaan voor de vertrouwenspersoon zelf. Werkgevers / management en sommige andere medewerkers zijn daarom vanwege hun rol meestal geen vertrouwenspersoon.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft een geheimhoudingsverplichting Hij/zij wordt meestal ingehuurd en heeft geen dienstverband bij de organisatie. Bovendien is een extern vertrouwenspersoon een deskundige met veel kennis en ervaring op dit gebied.

Afhankelijk van het type en de grote van de organisatie stelt de directie of het management een interne of externe vertouwenspersoon aan, of wordt een combinatie van beide aangesteld.

Indien u een extern vertrouwenspersoon wilt aanstellen en daarover met ons van gedachten wilt wisselen neem dan contact op met ons via deze site, via een e-mail of door te rechtstreeks te bellen met 06 - 4613 2110.

Home > Vertrouwenspersoon